Reklama

Cílem našich reklamních kampaní je zvýšení  odbytu produktů  klienta. Vycházíme z  našich zkušeností a umíme doporučit neotřelý způsob propagace a reklamních strategií. Nápad je jen začátek, my ho také  realizujeme! Neustále monitorujeme trh a zajišťujeme našim klientům výhodné podmínky a ceny reklamních kampaní.

Nejde jen o to, aby jedna reklamní kampaň byla úspěšná. Důležité je, jak vnímá váš produkt zákazník.  Spojením vhodných  prostředků postupně vzniká u zákazníků obraz o tom, kdo  jste. Jde o dlouhodobou kontinuální komunikaci a nejen o jeden pokus.

V současnosti realizujeme optimalizaci webových stránek klientů se zaměřením na ranking web-u, klíčová slova, nákup PPC kampaní, bannerů, podpora direct mailingom.

Úspešnost reklamní kampaně vyhodnocujeme a porovnáváme se zadaným cílem.