Consulting

Seznámíme se se stavem marketingového a obchodního oddělení klienta. Na základě těchto podkladů navrhujeme efektivnější  řešení, finální strategie, aplikujeme je do praxe a vyřešíme vaši úlohu! Samozřejmostí je zpětné vyhodnocení. Nabízíme komplexní škálu řešení, produktů a služeb. Zaměřujeme se na menší a střední firmy, které denně ocení efektivitu, s jakou pro ně pracujeme.

Umíme stanovit novu obchodní strategii podloženou znalostí  trhu a jeho segmentů, služeb nebo produktů. Základem je zacílení na staré (tradiční) či nové (nevyzkoušené) segmenty. Klíčovou  otázkou při definování strategie je pojmenování konkurenčních výhod a odlišení. Poradíme, jak aplikovat obchodní strategii na míru. Naší silnou stránkou je schopnost podpořit klienta při implementaci strategie do praxe včetně nabídky služeb interního manažera.

Velmi často stačí zefektivnit vaši prodejní (resp. distribuční) síť – rozšířit, přestavět, sloučit dvě dohromady, transformovat je do jiné podoby, zlepšit systém řízení  výkonu v terénu, propojený spolu s hodnocením a odměňováním apod.

V auditu obchodních činností nabízíme několik různých pohledů na Vaší společnost s pragmatickým výstupem.

V auditu marketingu zhodnotíme efektivitu vynaložených prostředků  a navrhneme možnosti optimálního využití financí při  zachovaní rozsahu kampaní a marketingové podpory. Možné úspory: alternativní kampaně, výhodné sdružené nákupy médií a nákupy tisku v packetech, optimalizujeme webové kampaně, vaše web stránky, SEO apod.

Oboznámime sa so stavom marketingového a obchodného oddelenia klienta. Na základe týchto
podkladov navrhujeme efektívnejšie riešenia, finálne stratégie aplikujeme do praxe a vyriešime vašu úlohu! Samozrejmosťou je spätné vyhodnotenie. Ponúkame komplexnú škálu riešení, produktov a služieb. Zameriavame sa na menšie a stredné spoločnosti, ktoré denne ocenia efektivitu, s akou pre ne pracujeme.

Vieme stanoviť novú obchodnú stratégiu podloženú znalosťou trhu a jeho segmentov, služieb alebo produktov. Témou je zacielenie na staré (tradičné) či nové (nevyskúšané) segmenty. Kľúčovou otázkou pri definovaní stratégií je pomenovanie konkurenčných výhod a odlíšení. Vieme aplikovať obchodnú stratégiu na mieru. Našou silnou stránkou je schopnosť podporiť klienta pri implementácii stratégie do praxe, vrátane ponuky služieb interného manažéra.

Veľmi často stačí zefektívniť Vašu predajnú sieť (resp. distribučnú sieť) – rozšíriť, prestavať, zlúčiť dve do jednej, transformovať do inej podoby, zlepšiť systém riadenia výkonu v teréne, prepojený spolu s hodnotením a odmeňovaním apod.

V audite obchodných činností ponúkame rôzne pohľady na Vašu spoločnosť s pragmatickým výstupom.

V audite marketingu zhodnotíme efektivitu vynaložených prostriedkov a navrhneme možnosti optimálneho využitia financií pri zachovaní rozsahu kampaní a marketingovej podpory. Možné úspory: alternatívne kampane, výhodné združené nákupy médií a nákupy tlače v paketoch, optimalizujeme webové kampane, vaše web stránky, SEO apod.